Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο πιό καλός ο μαθητής


Ο παλιάτσος


Ο Κυρ-Αντώνης


Ο κουρσάσος


Ο έφεδρος ανθυπολοχαγός


Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Ο Αρχηγός


Ο Αντώνης


Ο Αμαξάς


Ξημερώνει


Ξαγρυπνάς


https://youtu.be/IMOrxXrRJJE